PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT
Menu
Önkormányzati rendeletek

2 2016. (II. 25. ) térdíj

2 2017. (II. 27.) kv

4 2016. (V. 4.)

10 2015 (XI. 4.) zajvédelem

2014.évi zárszám. rendelet mellékletei

2015.évi zárszám. rendelet mellékletei

Pápateszér 5 2017.(V. 9.) ház.kötés

Pápateszér

pápateszéri kv rendelet és indokolás 2016

Partnerségi egyeztetés szabályairól

Pteszér Testület 2016. mellékletek

Pteszér Testület 2017. mellékletek

Zárszámrendelet2014.Pt

Zárszámrendelet2015.Pt

 

9/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról.

9/2015 (V.8.) rendelet mellékletei.

2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról.

3/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról.

12/2014.(XII.05.) rendelete - A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

11/2014.(XI.12.) rendelete - A szociális tüzelőanyag támogatásról

9/2014.(IX.17.) rendelete - Az iparűzési adóról

8/2014.(IX.17.) rendelete - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

6/2014.(VIII.29.) rendelete - A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

5/2014.(V.08.) rendelete - Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról /részletek a Gazdálkodási adatok fejezetben/

3/2014.(V.08.) rendelete - Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

2/2014.(II.14.) rendelete - Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről /részletek a Gazdálkodási adatok fejezetben/

16/2013.(XII.30.) rendelete - Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről 

13/2013.(IX.17.) rendelete - Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 


11/2013.(VII.11.) rendelete - A közterületek használatáról

10/2013.(VI. 27.) rendelete - A temető használatáról

6/2013.(III.27.) rendelete - A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról

5/2013.(III.27.) rendelete - Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

2/2013.(I.31.) rendelete - A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól 

10/2009.(XII.01.) rendelete - A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozásának rendjéről

15/2005.(XI.01.) rendelete - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény helyi sajátos kiegészítéseiről 

10/2004.(X.31.) - A helyi hulladékgazdálkodási tervről 6/2000.(IV.01.) rendelete - A helyi közművelődésről

2/1999.(III.15.) sz. képviselő testületi rendelete a község címerélől és zászlajáról

Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel.: 89/352-120;
Fax: 89/352-128
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
papateszer.onkormanyzat@gmail.com
honlap: www. papateszer.hu